Sprawozdanie roczne z wdrażania i egzekwowania umów handlowych UE
Sprawozdanie roczne z wdrażania i egzekwowania umów handlowych UE

Skuteczne wdrażanie i egzekwowanie unijnych umów handlowych i międzynarodowych zasad handlowych zwiększyło w 2020 r. wartość wywozu z Unii Europejskiej o 5,4 mld euro. Rezultaty przynoszą m.in. zniesi...

Komisja wzmacnia cyberbezpieczeństwo urządzeń i produktów bezprzewodowych
Komisja wzmacnia cyberbezpieczeństwo urządzeń i produktów bezprzewodowych

Komisja podjęła dziś działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych dostępnych na rynku europejskim. Ponieważ telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności i bezpr...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza program pomocy w wysokości 173 mln euro na rzecz stacji ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza program pomocy w wysokości 173 mln euro na rzecz stacji ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce

Komisja Europejska stwierdziła, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi za...

COP26: UE zachęca partnerów do przekształcenia ambicji w działania i do realizacji porozumienia paryskiego
COP26: UE zachęca partnerów do przekształcenia ambicji w działania i do realizacji porozumienia paryskiego

W dniach 1–12 listopada Komisja Europejska weźmie udział w konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26) w Glasgow (Wielka Brytania). W dniach 1-2 listopada przewodnicząca von der Leyen będzie repr...

Europejski Zielony Ład: Komisja przyjmuje nowe limity stężenia najszkodliwszych chemikaliów w odpadach
Europejski Zielony Ład: Komisja przyjmuje nowe limity stężenia najszkodliwszych chemikaliów w odpadach

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek w sprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niektórymi spośród najbardziej szkodliwych substancji chemicznych, tzw. trwałymi zanieczyszczeniami orga...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy – druga sesja plenarna
Konferencja w sprawie przyszłości Europy – druga sesja plenarna

W sobotę 23 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się drugie posiedzenie plenarne Konferencji, na którym omawiano pomysły obywateli. 80 przedstawicieli europejskich paneli obywate...

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID: globalny standard i ponad 591 mln zaświadczeń
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID: globalny standard i ponad 591 mln zaświadczeń

Komisja przyjęła dziś sprawozdanie dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID i jego wdrażania w całej UE. Sprawozdanie pokazuje, że unijne zaświadczenia, których wydano już ponad 591 mln, stano...

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznacza wsparcie w wysokości 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznacza wsparcie w wysokości 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia dzisiaj inicjatywę „Stymulator wspólnoty EIT – Zwiększanie skali przedsięwzięć nowego europejskiego Bauhausu”, aby wesprzeć nowy europejski ...

Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży
Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. Komisja przyjęła dziś formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim R...

Ceny energii: Komisja przedstawia zestaw narzędzi w odpowiedzi na obecną wyjątkową sytuację i jej skutki
Ceny energii: Komisja przedstawia zestaw narzędzi w odpowiedzi na obecną wyjątkową sytuację i jej skutki

Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie cen energii, aby zaradzić skutkom wyjątkowego ogólnoświatowego wzrostu cen energii, który ma utrzymać się przez całą zimę, oraz wesprzeć osoby prywatne i prze...