O sieci EUROPE DIRECT


Sieć informacyjna EUROPE DIRECT to ogólnoeuropejska sieć ośrodków informacyjnych koordynowanych przez Komisję Europejską, która powstała w 2005 roku w oparciu o doświadczenia funkcjonującej wcześniej sieci Info Point-Europe. Obejmuje ona:

  • ogólnoeuropejską Infolinię EUROPE DIRECT oferującą możliwość skorzystania z bezpłatnego numeru telefonu 00 880 6 7 8 9 10 11, pod który można zadzwonić z każdego państwa członkowskiego oraz porozmawiać z konsultantem na tematy związane z Unią Europejską w dowolnym języku urzędowym UE;

  • terenowe biura EUROPE DIRECT zajmujące się odpowiadaniem na pytania związane z UE, organizacją spotkań informacyjnych oraz debat z udziałem lokalnych i regionalnych polityków, a także przekazywaniem informacji zwrotnych unijnym decydentom, którzy mają okazję poznać potrzeby i obawy obywateli UE;

  • Centra Dokumentacji Europejskiej promujące wiedzę i badania naukowe na temat unijnej integracji poprzez oferowanie szerokiego zbioru publikacji na tematy europejskie oraz zachęcanie środowiska naukowego do włączenia się w debatę na temat Europy;

Team Europe, który składa się ze specjalistów (m.in. prawników, ekonomistów, politologów, historyków, socjologów) zajmujących się wieloma aspektami polityki europejskiej, którzy biorą udział w debatach i konferencjach oraz programach telewizyjnych i radiowych.

W Polsce na lata 2018-2020 powołano 24 lokalne biura EUROPE DIRECT. Są one prowadzone przez różnego rodzaju instytucje takie jak m.in. uczelnie wyższe, samorządy, izby rolnicze, organizacje pozarządowe. Więcej informacji na ich temat oraz dane teleadresowe można uzyskać wchodząc na stronę Komisji Europejskiej.

Sieć Europe Direct to tylko jedna z wielu sieci i punktów informacyjnych, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, zajrzyj do broszury wydanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: O Unii Europejskiej - sieci, informacje, porady.

sieć ED