O EUROPE DIRECT Oleśnica


Punkt EUROPE DIRECT Oleśnica jest członkiem sieci Europe Direct w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT zarządza Komisja Europejska.

Możesz się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE.

Nasza oferta skierowana jest również do szkół: robimy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej.

Obywatele korzystają z wszystkich naszych usług nieodpłatnie.

Należy pamiętać, że nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE

Organizacją prowadzącą EUROPE DIRECT Oleśnica jest stowarzyszenie Centrum Edukacji i Badań Społecznych, które działalność rozpoczęło w 2006 roku. Od tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów finansowanych w ramach m.in. programu Uczenie się przez całe życie (podprogram Leonardo da Vinci oraz Grundtvig) oraz programu Erasmus+ (akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych), a także w latach 2013-2021 prowadziliśmy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław.

Naszym głównym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji o Unii Europejskiej mieszkańcom województwa dolnośląskiego zz wyłączeniem miasta Wrocławia, a także zwiększanie świadomości europejskiej oraz promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nasze działania realizujemy nie tylko poprzez udzielanie szeroko pojętej informacji unijnej, ale także w formie lekcji europejskich, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych w m.in. szkołach, świetlicach środowiskowych, domach kultury. Dysponujemy także wieloma publikacjami dotyczącymi Unii Europejskiej w naszej podręcznej biblioteczce. Więcej informacji na temat naszych działań można znaleźć tutaj.