Aktualności

Drzewko dla Europy - zaproszenie do udziału w akcji dla szkół i podmiotów edukacyjnych z Dolnego Śląska

Serdecznie zapraszamy szkoły oraz placówki edukacyjne z Dolnego Śląska (z wyłaczeniem m. Wrocławia) do wzięcia udziału w naszej akcji "Drzewko dla Europy". Unijna strategia ochrony różnorodn...

Prognoza gospodarcza z wiosny 2023 r.: lepsze perspektywy pomimo utrzymujących się wyzwań

Gospodarka europejska pozostaje stabilna mimo trudnej sytuacji na świecie. Niższe ceny energii, coraz mniej utrudnień w dostawach i silny rynek pracy przyczyniły się do umiarkowanego wzrostu w pierwsz...

Eurobarometr: Europejczycy doceniają wsparcie unijne dla reform w państwach członkowskich

Europejczycy doceniają, że UE zapewnia wiedzę fachową i pomaga państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu reform w wielu obszarach polityki. To jeden z kluczowych wniosków z badania Eurobaromet...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza zmiany w polskim programie wspierania zamykania kopalń węgla

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, zmiany w polskim programie wspierania zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla. Program został pierwotnie zatwierdzony prz...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 435,4 mln euro na wsparcie sektora produkcji pszenicy

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości ok. 435,4 mln euro (2 mld PLN) mający na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Program został ...

Unijna polityka spójności: przewidywane utworzenie 1,3 mln miejsc pracy w UE dzięki programom na lata 2021–2027

Oczekuje się, że finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 przyczyni się do **utworzenia 1,3 mln miejsc pracy **oraz do zwiększenia PKB UE średnio o 0,5 % do końca dekady, a w niektó...

Kontakt