Aktualności

Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU

Komisja wydała dziś pozytywną ocenę zmienionego polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, który zawiera również rozdział REPowerEU. Plan obejmuje kwotę 59,8 mld euro (34,5 mld euro w pożyczka...

Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników

Komisja przedstawia dziś pakiet dotyczący mobilności umiejętności i talentów – serię nowych inicjatyw mających zwiększyć atrakcyjność Unii Europejskiej dla utalentowanych pracowników spoza Unii oraz u...

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr

Według opublikowanego dziś nowego badania Eurobarometr niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to jeden z najpoważniejszych problemów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. Problem ten nasilał ...

Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj wieczorem porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy. Planowane rozporządzenie usprawni i...

Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r.

Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r., zaleca rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią, przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Bośnią i...

Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu czterech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu czterech europejskich inicjatyw obywatelskich zatytułowanych: „EU Live Bus Stop Info”, „Trust and Freedom”, „»I'm Going European«: An ECI to C...

Kontakt