Aktualności

Sport: Komisja inauguruje Europejski Tydzień Sportu w 2023 r., skupiający się na zaangażowaniu, włączeniu społecznym i innowacjach

W sobotę, Komisja oficjalnie otworzyła dziewiątą edycję Europejskiego Tygodnia Sportu w hiszpańskiej Walencji. Co roku, w dniach 23–30 września Europejski Tydzień Sportu promuje bardziej aktywny i zdr...

Prognoza gospodarcza z lata 2023 r.: spowolnienie wzrostu gospodarczego przy spadku inflacji i silnym rynku pracy

Komisja Europejska przedstawiła dziś prognozę gospodarczą z lata 2023 r. Gospodarka UE nadal rośnie, choć z mniejszą dynamiką niż zakładano. W prognozie wzrost unijnej gospodarki skorygowano w dół do ...

Bezpłatne lekcje europejskie dla szkół i placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z prowadzonych przez nas lekcji europejskich skierowanych do dzieci i młodzieży. Lekcje europejskie prowadzone są techniką warsztatową, która pozwala na aktywizacj...

Biuro otwarte 18 września 2023 r.

Drodzy beneficjenci, informujemy, że w przyszłym tygodniu wyjątkowo nasze biuro w Oleśnicy będzie otwarte w poniedziałek, 18 września w godz. 10:30-17:30, a nie w czwartek. 21 września będziecie mogli...

Orędzie o stanie Unii w 2023 r., wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE HISTORII WPROWADZENIE: SKUTECZNE DZIAŁANIE DZIŚ, GOTOWOŚĆ NA JUTRO Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie! Za niespełna 300 dni Europejczycy – wyborcy w naszym wyjątk...

Unia równości: Komisja proponuje europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dostęp do prawa do swobodnego przemieszczania się poprzez umożliwienie im, na równych zasadach, d...

Kontakt