Aktualności

Wyraź swoją opinię: Kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego

Komisja Europejska zaprasza do przedstawienia opinii na temat inicjatywy Komisji w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. Inicjatywa została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von...

Wykorzystanie potencjału talentów w Europie: nowy impuls dla unijnych regionów

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach borykających się ze zmniejszając...

Komisja wypłaca Ukrainie pierwsze 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej+ o wartości do 18 mld euro

Komisja wypłaciła dziś pierwszą ratę w wysokości 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej+ (MFA+) o wartości do 18 mld euro dla Ukrainy. Jest to następstwem szybkiego przyjęcia i wejścia w życie ro...

17 stycznia 2023 r. - biuro nieczynne

Szanowni Państwo, z uwagi na szkolenie sieci współpracy "Europa w województwie dolnośląskim" nasze biuro w dniu 17 stycznia 2023 r. będzie nieczynne. Na wszelkie pozostawione wiadomości odpo...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę dotyczącą ochrony praw podstawowych na granicach UE

Komisja zarejestrowała dziś europejską inicjatywę obywatelską „Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy”. Organizatorzy inicjatywy wzywają do stworzenia ram zapewniający...

Staże: ocena Komisji poddaje analizie oddziaływanie europejskich ram jakości

Komisja opublikowała dziś ocenę ram jakości staży z 2014 r., w której oceniono ich wdrażanie i wkład, jaki ramy wniosły w całej UE w poprawę jakości staży, a także możliwości ich poprawy. Staże odgryw...

Kontakt