Warszawa gospodarzem debaty obywatelskiej Konferencji w sprawie przyszłości Europy
Warszawa gospodarzem debaty obywatelskiej Konferencji w sprawie przyszłości Europy

W dniach 7-9 stycznia 2022r. odbędzie się w Warszawie debata ponad 170 obywatelek i obywateli Unii Europejskiej na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska i ochrony zdrowia...

Życzenia świąteczne i informacje o działalności biura w okresie świąteczno-noworocznym
Życzenia świąteczne i informacje o działalności biura w okresie świąteczno-noworocznym

Szanowni Państwo, całym zespołem EUROPE DIRECT Oleśnica pragniemy złożyć życzeni wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęsliwego i pomyślnego Nowego Roku. Dodatkowo informujemy, że ...

UE nadal zdecydowanie wspiera promowanie zrównoważonych produktów rolno-spożywczych w 2022 r.
UE nadal zdecydowanie wspiera promowanie zrównoważonych produktów rolno-spożywczych w 2022 r.

Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami w 2022 r. przeznaczono łącznie 185,9 mln euro. Podobnie jak w 2021 r. przyszłoroczny program prac w zakresie polityki promocy...

Komisja podejmuje decyzje w sprawie wniosków o rejestrację dwóch nowych europejskich inicjatyw obywatelskich
Komisja podejmuje decyzje w sprawie wniosków o rejestrację dwóch nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom”. Orga...

Komisja podejmuje decyzje w sprawie wniosków o rejestrację dwóch nowych europejskich inicjatyw obywatelskich
Komisja podejmuje decyzje w sprawie wniosków o rejestrację dwóch nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom”. Orga...

Schengen: nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych
Schengen: nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych

Komisja proponuje dzisiaj aktualizację przepisów, aby poprawić zarządzanie strefą Schengen. Te ukierunkowane zmiany zacieśnią koordynację w ramach UE i przygotują lepiej państwa członkowskie na nowe w...

NextGenerationEU: do czerwca 2022 r. Komisja Europejska wyemituje długoterminowe obligacje o wartości 50 mld euro w celu sfinansowania odbudowy
NextGenerationEU: do czerwca 2022 r. Komisja Europejska wyemituje długoterminowe obligacje o wartości 50 mld euro w celu sfinansowania odbudowy

Po pomyślnym zainicjowaniu w czerwcu 2021 r. zaciągania pożyczek na sfinansowanie odbudowy w ramach instrumentu NextGenerationEU – oraz zgodnie ze strategią dotyczącą otwartej i przejrzystej komunikac...

UE zwiększa wsparcie dla narodu białoruskiego
UE zwiększa wsparcie dla narodu białoruskiego

Komisja Europejska zmobilizuje dodatkowe 30 milionów euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje wsparcie dla narodu białoruskiego. To nowe finansowanie uzupełni i rozszerzy już istniejącą unijną pomoc ...

Komisja podejmuje działania na rzecz poprawy uczenia się przez całe życie i zwiększenia szans na zatrudnienie
Komisja podejmuje działania na rzecz poprawy uczenia się przez całe życie i zwiększenia szans na zatrudnienie

Na majowym Szczycie Społecznym w Porto przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli unijny cel na 2030 r., zgodnie z którym 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniach. ...

Wnioski Komisji mające na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy
Wnioski Komisji mające na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy

Komisja Europejska proponuje dziś szereg środków służących poprawie warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz wspieraniu zrównoważonego wzrostu cyfrowych platform pracy w UE. Nowe pr...