Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie reakcji UE na rosyjską agresję wobec Ukrainy, 22 lutego 2022r.
Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie reakcji UE na rosyjską agresję wobec Ukrainy, 22 lutego 2022r.

Państwa członkowskie UE wyraziły dziś zgodę polityczną na nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Przyjmuję tę decyzję z zadowoleniem. Decyzja Rosji o uznaniu niepodległości ukraińskich obwodów donieckiego i...

Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz środowiska i klimatu w 11 krajach UE
Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz środowiska i klimatu w 11 krajach UE

Komisja zapowiedziała dzisiaj inwestycje o wartości ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składan...

Punkt nieczynny - 17 luty 2022 r.
Punkt nieczynny - 17 luty 2022 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasze biuro będzie nieczynne w najbliższy czwartek, 17 lutego. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zachęcamy do kontaktu mailowego!...

Oświadczenie przewodniczącej KE w sprawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości
Oświadczenie przewodniczącej KE w sprawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził dziś ważność rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości. Z zadowoleniem przyjmuję te wyroki, które są zgodne ze stanowiskiem, jakiego Komisja, Parlamen...

Przestrzeń kosmiczna: UE zapoczątkowuje system łączności satelitarnej i ulepsza zarządzanie ruchem kosmicznym na rzecz bardziej cyfrowej i odpornej Europy
Przestrzeń kosmiczna: UE zapoczątkowuje system łączności satelitarnej i ulepsza zarządzanie ruchem kosmicznym na rzecz bardziej cyfrowej i odpornej Europy

UE realizuje dziś swoje ambitne cele w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, przedstawiając dwie inicjatywy: wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpiecznej łączności satelitarnej oraz wspólny kom...

Koronawirus: Komisja proponuje przedłużenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID o rok
Koronawirus: Komisja proponuje przedłużenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID o rok

Komisja Europejska zaproponowała dziś przedłużenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID o rok, tj. do 30 czerwca 2023 r. Wirus wywołujący COVID-19 jest nadal powszechny w Europie i nie można dziś pr...

Europejski plan walki z rakiem: nowe działania na rzecz lepszego dostępu do profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz do opieki
Europejski plan walki z rakiem: nowe działania na rzecz lepszego dostępu do profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz do opieki

Dziś zrobiono kolejny krok w kierunku lepszego dostępu do profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz do opieki nad chorymi na raka. Przed Światowym Dniem Walki z Rakiem i rok po opu...

Nowe podejście do wiodącej roli norm UE wspierających wartości oraz odporny, zielony i cyfrowy jednolity rynek
Nowe podejście do wiodącej roli norm UE wspierających wartości oraz odporny, zielony i cyfrowy jednolity rynek

Komisja przedstawia dziś nową strategię normalizacji, w której zawarto europejską koncepcję norm zarówno w ramach jednolitego rynku, jak i w skali światowej. Strategii towarzyszy wniosek dotyczący zmi...

Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju: Komisja przedstawia uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu w celu przyspieszenia dekarbonizacji
Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju: Komisja przedstawia uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu w celu przyspieszenia dekarbonizacji

Komisja Europejska przedstawiła dziś uzupełniający akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu dotyczący jej łagodzenia i przystosowania się do niej. Kolegium komisarzy osiągnęło po...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy dotyczącej piłki nożnej i sportu w Europie
Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy dotyczącej piłki nożnej i sportu w Europie

Komisja podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Win It On The Pitch”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do ochrony europejskiego modelu sportu „opartego na...