Europa wolna od futer: KE rejestruje nową europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą zakazu produkcji i sprzedaży futer w UE
Europa wolna od futer: KE rejestruje nową europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą zakazu produkcji i sprzedaży futer w UE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa bez futer”. Jej organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu chowu i hodo...

Ukraina: UE uzgadnia czwarty pakiet środków ograniczających wobec Rosji
Ukraina: UE uzgadnia czwarty pakiet środków ograniczających wobec Rosji

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą zgodę Rady na przyjęcie czwartego pakietu środków ograniczających wobec Rosji w odpowiedzi na jej brutalną agresję wobec Ukrainy i jej mieszkańcó...

Przyszłość Europy: kolejna sesja plenarna poświęcona wnioskom obywateli
Przyszłość Europy: kolejna sesja plenarna poświęcona wnioskom obywateli

Na drugiej sesji plenarnej, w której uczestniczyli ukraińscy obywatele i posłowie, podsumowano zalecenia paneli obywatelskich konferencji. Na sesji plenarnej konferencji podsumowano 88 zaleceń europej...

UE wypłaca 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy
UE wypłaca 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy

Komisja Europejska wypłaciła dziś Ukrainie 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej (MFA). Wypłata środków została przyspieszona, aby pomóc zwiększyć stabilność makroekonomiczną Ukra...

Ukraina: finansowanie w ramach polityki spójności w celu wsparcia osób uciekających przed inwazją rosyjską w Ukrainie
Ukraina: finansowanie w ramach polityki spójności w celu wsparcia osób uciekających przed inwazją rosyjską w Ukrainie

Dziś Komisja przyjęła wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) umożliwiający państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacjach nadzwy...

Ukraina: UE wzmacnia solidarność z uciekającymi przed wojną
Ukraina: UE wzmacnia solidarność z uciekającymi przed wojną

Komisja przedstawia dziś znaczne wsparcie unijne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz dla przyjmujących je państw UE. W związku z nieuzasadnioną i niesprowokowaną inwazją wojskową Rosji n...

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2022: Komisja proponuje ogólnounijne przepisy dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2022: Komisja proponuje ogólnounijne przepisy dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Komisja Europejska proponuje dziś wprowadzenie ogólnounijnych przepisów dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Proponowana dyrektywa będzie penalizować gwałt – w oparciu o kr...

REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie
REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., począwszy od gazu w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W planie tym przedstaw...

Nieczynne biuro w dniach 15-17 marca 2022 r.
Nieczynne biuro w dniach 15-17 marca 2022 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17 marca 2022 r. nasze biuro będzie nieczynne. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zachęcamy do kontaktu mailowego!

Budżet UE: Komisji publikuje wytyczne dotyczące mechanizmu warunkowości
Budżet UE: Komisji publikuje wytyczne dotyczące mechanizmu warunkowości

Dziś Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie ogólnego systemu warunkowości, który ma chronić budżet UE przed naruszeniami zasad państwa prawnego. W wytycznych Komisja szczegółowo wyjaśnia, w ja...