Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana
Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana

17 czerwca odbył się dialog dotyczący pakietu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Główna część tego pakietu zostanie opublikowana 14 lipca, a kolejn...

Pandemiczne doświadczenie
Pandemiczne doświadczenie

Pomoże to w lepszym przewidywaniu zagrożeń dla zdrowia i doskonaleniu planowania ewentualnościowego, umożliwiającego szybsze i skuteczniejsze wspólne reagowanie na wszystkich poziomach. Wnioski skupia...

Horyzont Europa
Horyzont Europa

Komisja przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, w którym określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 14,7 mld eur...

Cyfrowa praca na równych zasadach
Cyfrowa praca na równych zasadach

W ramach pierwszego etapu konsultacji od 24 lutego do 7 kwietnia 2021 r. Komisja otrzymała uwagi od 14 partnerów społecznych z całej UE. Na ich podstawie Komisja stwierdziła, że istnieje potrzeba dals...

Europejskie Dni Rozwoju 2021
Europejskie Dni Rozwoju 2021

W ramach czternastej edycji Europejskich Dni Rozwoju, które są wiodącym międzynarodowym forum partnerstwa i współpracy, dzisiaj rozpoczyna się wymiana refleksji przed tegoroczną konferencją ONZ w spra...

Zielone światło dla unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19
Zielone światło dla unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

Przewodniczący trzech unijnych instytucji - Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej - wzięli dziś udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego ...

Tożsamość w smartfonie
Tożsamość w smartfonie

Jedno kliknięcie w telefonie wystarczy, by udowodnić tożsamość i udostępniać dokumenty. Obywatele UE będą mieli również dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która b...

Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski
Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy REACT-EU, aby zwiększyć o 310,5 mln EUR środki d...

NextGenerationEU: obligacje za 80 miliardów
NextGenerationEU: obligacje za 80 miliardów

Wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych, Komisja Europejska może więc rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie odbudowy Europy w ramach NextGeneration...

Lato nad czystą wodą
Lato nad czystą wodą

Najnowsza ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską opiera się na monitorowaniu 22 276 kąpielisk w całej Europie w 2020 r. Obejmuje ona państwa czł...