Podstawowe wartości UE: Komisja wszczyna kroki prawne przeciwko Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ
Podstawowe wartości UE: Komisja wszczyna kroki prawne przeciwko Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ

Równość i poszanowanie godności i praw człowieka są podstawowymi wartościami UE zapisanymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja wykorzysta wszelkie dostępne jej instrumenty, aby bronić tych ...

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca
Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca

Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w której stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedli...

Europejska gospodarka przyspiesza
Europejska gospodarka przyspiesza

Zgodnie ze śródokresową prognozą gospodarczą z lata 2021 r. gospodarka UE i strefy euro wzrośnie o 4,8 proc. w bieżącym roku i o 4,5 proc. w 2022 r. W porównaniu z poprzednią prognozą z wiosny prognoz...

Europejczycy chcą chronić klimat
Europejczycy chcą chronić klimat

Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometr pokazuje, że w opinii obywateli europejskich ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 proc.), przy czym prawie oś...

Miliony na modernizację transportu
Miliony na modernizację transportu

Komisja zatwierdziła inwestycję w wysokości 118 mln EUR z funduszy strukturalnych w dwa duże projekty transportowe dla Polski i francuskiego departamentu zamorskiego Gujana. Z unijnych środków skorzys...

Łatwiejsze i bezpieczniejsze podróże
Łatwiejsze i bezpieczniejsze podróże

Od dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że cyfrowe zaświadczenia COVID dla obywateli i rezydentów UE będą teraz wydawane i weryfikow...

Komisja odpowiada obywatelom
Komisja odpowiada obywatelom

W ramach swojej odpowiedzi Komisja przedstawia plany dotyczące przygotowania do 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie zakazu stosowania klatek w odniesieniu do różnych zwierząt gospodarskich. Wnios...

Kultura wychodzi z pandemii
Kultura wychodzi z pandemii

Opublikowane dziś wytyczne mają na celu zapewnienie skoordynowanego podejścia, zgodnego ze szczególnymi uwarunkowaniami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Oczekuje się, że posłużą one krajom UE jako...

Przejrzysty VAT w handlu online
Przejrzysty VAT w handlu online

Jutro wejdą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do zakupów przez internet. Jest to część działań mających na celu zapewnienie wszystkim przedsiębiorstwom ba...

Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana
Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana

17 czerwca odbył się dialog dotyczący pakietu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Główna część tego pakietu zostanie opublikowana 14 lipca, a kolejn...