Tożsamość w smartfonie
Tożsamość w smartfonie

Jedno kliknięcie w telefonie wystarczy, by udowodnić tożsamość i udostępniać dokumenty. Obywatele UE będą mieli również dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która b...

Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski
Polityka spójności UE: 310,5 mln euro dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy REACT-EU, aby zwiększyć o 310,5 mln EUR środki d...

NextGenerationEU: obligacje za 80 miliardów
NextGenerationEU: obligacje za 80 miliardów

Wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych, Komisja Europejska może więc rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie odbudowy Europy w ramach NextGeneration...

Lato nad czystą wodą
Lato nad czystą wodą

Najnowsza ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską opiera się na monitorowaniu 22 276 kąpielisk w całej Europie w 2020 r. Obejmuje ona państwa czł...

Europa się otwiera
Europa się otwiera

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 osiągnęło kolejny ważny etap wraz z uruchomieniem technicznego systemu na szczeblu UE, który umożliwia weryfikację zaświadczeń w sposób bezpieczny i z poszanowani...

Czystsze morza i plaże
Czystsze morza i plaże

Komisja przedstawiła wytyczne na temat unijnych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i przyjęła decyzję wykonawczą w sprawie monitorowania i zgłaszania narzędzi połowowych wpr...

Kreatywna Europa: ponad 2 mld euro na kulturę
Kreatywna Europa: ponad 2 mld euro na kulturę

KE podjęła nowe działania wspierające sektor kultury i sektor kreatywny w Europie i poza nią. Jest to kolejny krok po przyjęciu programu prac na pierwszy rok działania programu „Kreatywna Europa” obej...

Zielone certyfikaty przed wakacjami
Zielone certyfikaty przed wakacjami

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia regulującego unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19. Wszystko więc wskazu...

Polskie farmy wiatrowe na morzu
Polskie farmy wiatrowe na morzu

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia technologii produkcji morskiej energii wiatrowej. Pomoże to Polsce osiągnąć cele w zakresie energii z...

Trzecia umowa z BioNTech-Pfizer
Trzecia umowa z BioNTech-Pfizer

Komisja Europejska podpisała trzecią umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. W ten sposób zarezerwowano dodatkowe 1,8 mld dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE na okres od koń...