Europejczycy chcą chronić klimat
Europejczycy chcą chronić klimat

Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometr pokazuje, że w opinii obywateli europejskich ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 proc.), przy czym prawie oś...

Miliony na modernizację transportu
Miliony na modernizację transportu

Komisja zatwierdziła inwestycję w wysokości 118 mln EUR z funduszy strukturalnych w dwa duże projekty transportowe dla Polski i francuskiego departamentu zamorskiego Gujana. Z unijnych środków skorzys...

Łatwiejsze i bezpieczniejsze podróże
Łatwiejsze i bezpieczniejsze podróże

Od dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że cyfrowe zaświadczenia COVID dla obywateli i rezydentów UE będą teraz wydawane i weryfikow...

Komisja odpowiada obywatelom
Komisja odpowiada obywatelom

W ramach swojej odpowiedzi Komisja przedstawia plany dotyczące przygotowania do 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie zakazu stosowania klatek w odniesieniu do różnych zwierząt gospodarskich. Wnios...

Kultura wychodzi z pandemii
Kultura wychodzi z pandemii

Opublikowane dziś wytyczne mają na celu zapewnienie skoordynowanego podejścia, zgodnego ze szczególnymi uwarunkowaniami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Oczekuje się, że posłużą one krajom UE jako...

Przejrzysty VAT w handlu online
Przejrzysty VAT w handlu online

Jutro wejdą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do zakupów przez internet. Jest to część działań mających na celu zapewnienie wszystkim przedsiębiorstwom ba...

Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana
Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana

17 czerwca odbył się dialog dotyczący pakietu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Główna część tego pakietu zostanie opublikowana 14 lipca, a kolejn...

Pandemiczne doświadczenie
Pandemiczne doświadczenie

Pomoże to w lepszym przewidywaniu zagrożeń dla zdrowia i doskonaleniu planowania ewentualnościowego, umożliwiającego szybsze i skuteczniejsze wspólne reagowanie na wszystkich poziomach. Wnioski skupia...

Horyzont Europa
Horyzont Europa

Komisja przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, w którym określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 14,7 mld eur...

Cyfrowa praca na równych zasadach
Cyfrowa praca na równych zasadach

W ramach pierwszego etapu konsultacji od 24 lutego do 7 kwietnia 2021 r. Komisja otrzymała uwagi od 14 partnerów społecznych z całej UE. Na ich podstawie Komisja stwierdziła, że istnieje potrzeba dals...