Biuro nieczynne
Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasze biuro będzie nieczynne w dniach 1-5 maja 2023.

InvestEU: Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, która umożliwi dostęp do 484 mln EUR
InvestEU: Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, która umożliwi dostęp do 484 mln EUR

Dzisiaj w Brukseli, Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę w sprawie gwarancji InvestEU o wartości 242 mln EUR. Dzięki tej umowie BGK, polski bank rozwoju, staje się pa...

Komisja podejmuje działania mające na celu promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w UE
Komisja podejmuje działania mające na celu promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w UE

Aby zagwarantować prawo do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o kontynuowaniu postępowań w sprawie uchybienia ...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje setną inicjatywę, która wzywa do połączenia stolic UE kolejami dużych prędkości
Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje setną inicjatywę, która wzywa do połączenia stolic UE kolejami dużych prędkości

Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Połączenie wszystkich europejskich stolic i mieszkańców siecią kolei dużej prędkości”....

Ochrona konkurencji: Komisja przedłuża obowiązywanie rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych i aktualizuje uzupełniające wytyczne
Ochrona konkurencji: Komisja przedłuża obowiązywanie rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych i aktualizuje uzupełniające wytyczne

Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych o pięć lat. Rozporządzenie będzie zatem stosowane do 31 maja 2028 r. Zakt...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski środek o wartości 158 mln euro na wsparcie LOTOS Green H2 w produkcji wodoru odnawialnego
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski środek o wartości 158 mln euro na wsparcie LOTOS Green H2 w produkcji wodoru odnawialnego

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski środek o wartości 158 mln euro na wsparcie LOTOS Green H2 sp. z o.o. – spółki celowej będącej ostatecznie własnością...

Wzmocnienie dialogu społecznego: pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi dotyczących dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych
Wzmocnienie dialogu społecznego: pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi dotyczących dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych

Komisja rozpoczyna dziś pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi dotyczących ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych. Konsultacje te są następstwem r...

„Ratujmy pszczoły i rolników!”: Milion podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską jest sygnałem dla współprawodawców UE, że należy utrzymać poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska
„Ratujmy pszczoły i rolników!”: Milion podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską jest sygnałem dla współprawodawców UE, że należy utrzymać poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska

Komisja odpowiada dziś na europejską inicjatywę obywatelską (EIO) „Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku rolnictwa przyjaznego dla pszczół, sprzyjającego zdrowemu środowisku”. Komisja z zadowoleniem...

Erasmus+: nowy międzynarodowy projekt walki z antysemityzmem przez edukację
Erasmus+: nowy międzynarodowy projekt walki z antysemityzmem przez edukację

Dziś rozpoczyna się nowy dwuletni projekt poświęcony walce z antysemityzmem w Europie przez edukację. Projekt będzie finansowany z programu Erasmus+ i realizowany przez UNESCO we współpracy z Biurem I...

30. rocznica Funduszu Spójności: 179 mld euro wsparcia z przeznaczeniem na konwergencję i zrównoważony rozwój
30. rocznica Funduszu Spójności: 179 mld euro wsparcia z przeznaczeniem na konwergencję i zrównoważony rozwój

Dziś obchodzimy 30. rocznicę utworzenia Funduszu Spójności. W ciągu 30 lat istnienia Funduszu Spójności zainwestowano kwotę niemal 179 mld euro z przeznaczeniem na spójność gospodarczą, społeczną i te...