145 mln euro z Europejskiego Korpusu Solidarności na pomoc osobom w potrzebie w 2024 r.
145 mln euro z Europejskiego Korpusu Solidarności na pomoc osobom w potrzebie w 2024 r.

W 2024 r. na działania wolontariackie zostanie przeznaczone znacznie większe wsparcie dzięki nowym możliwościom finansowania uruchomionym dzisiaj przez Komisję. Młode osoby z UE i spoza UE chcące zaan...

Komisja proponuje realizację 166 transgranicznych projektów energetycznych w zakresie unijnego wsparcia w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu
Komisja proponuje realizację 166 transgranicznych projektów energetycznych w zakresie unijnego wsparcia w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja podejmuje dziś kolejny krok na rzecz dostosowania systemu energetycznego UE do wymogów przyszłości, przyjmując pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i p...

Komisja wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w ramach Schengen
Komisja wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w ramach Schengen

Komisja przyjmuje dziś zalecenie w sprawie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w strefie Schengen. Towarzyszy mu sprawozdanie z konsultacji, jakie koordynator ds. Schengen przeprowad...

Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU
Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU

Komisja wydała dziś pozytywną ocenę zmienionego polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, który zawiera również rozdział REPowerEU. Plan obejmuje kwotę 59,8 mld euro (34,5 mld euro w pożyczka...

Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników
Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników

Komisja przedstawia dziś pakiet dotyczący mobilności umiejętności i talentów – serię nowych inicjatyw mających zwiększyć atrakcyjność Unii Europejskiej dla utalentowanych pracowników spoza Unii oraz u...

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr

Według opublikowanego dziś nowego badania Eurobarometr niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to jeden z najpoważniejszych problemów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. Problem ten nasilał ...

Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw
Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj wieczorem porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy. Planowane rozporządzenie usprawni i...

Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r.
Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r.

Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r., zaleca rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią, przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Bośnią i...

Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu czterech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich
Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu czterech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu czterech europejskich inicjatyw obywatelskich zatytułowanych: „EU Live Bus Stop Info”, „Trust and Freedom”, „»I'm Going European«: An ECI to C...

Bielsko–Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin polskimi finalistami konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029
Bielsko–Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin polskimi finalistami konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Bielsko–Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin znalazły się w grupie polskich finalistów konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W wyniku trwających pięć dni obrad zespół niezależnych ekspert...