Drzewko dla Europy - zaproszenie do udziału w akcji dla szkół i podmiotów edukacyjnych z Dolnego Śląska
Drzewko dla Europy - zaproszenie do udziału w akcji dla szkół i podmiotów edukacyjnych z Dolnego Śląska

Serdecznie zapraszamy szkoły oraz placówki edukacyjne z Dolnego Śląska (z wyłaczeniem m. Wrocławia) do wzięcia udziału w naszej akcji "Drzewko dla Europy". Unijna strategia ochrony różnorodn...

Prognoza gospodarcza z wiosny 2023 r.: lepsze perspektywy pomimo utrzymujących się wyzwań
Prognoza gospodarcza z wiosny 2023 r.: lepsze perspektywy pomimo utrzymujących się wyzwań

Gospodarka europejska pozostaje stabilna mimo trudnej sytuacji na świecie. Niższe ceny energii, coraz mniej utrudnień w dostawach i silny rynek pracy przyczyniły się do umiarkowanego wzrostu w pierwsz...

Eurobarometr: Europejczycy doceniają wsparcie unijne dla reform w państwach członkowskich
Eurobarometr: Europejczycy doceniają wsparcie unijne dla reform w państwach członkowskich

Europejczycy doceniają, że UE zapewnia wiedzę fachową i pomaga państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu reform w wielu obszarach polityki. To jeden z kluczowych wniosków z badania Eurobaromet...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza zmiany w polskim programie wspierania zamykania kopalń węgla
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza zmiany w polskim programie wspierania zamykania kopalń węgla

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, zmiany w polskim programie wspierania zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla. Program został pierwotnie zatwierdzony prz...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 435,4 mln euro na wsparcie sektora produkcji pszenicy
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 435,4 mln euro na wsparcie sektora produkcji pszenicy

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości ok. 435,4 mln euro (2 mld PLN) mający na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Program został ...

Unijna polityka spójności: przewidywane utworzenie 1,3 mln miejsc pracy w UE dzięki programom na lata 2021–2027
Unijna polityka spójności: przewidywane utworzenie 1,3 mln miejsc pracy w UE dzięki programom na lata 2021–2027

Oczekuje się, że finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 przyczyni się do **utworzenia 1,3 mln miejsc pracy **oraz do zwiększenia PKB UE średnio o 0,5 % do końca dekady, a w niektó...

Europejski Zielony Ład: nowe przepisy mające na celu ograniczenie emisji pochodzących z lotnictwa poprzez promowanie ekologicznych paliw lotniczych
Europejski Zielony Ład: nowe przepisy mające na celu ograniczenie emisji pochodzących z lotnictwa poprzez promowanie ekologicznych paliw lotniczych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego inicjatywy ReFuelEU Aviation, zawarte zaledwie wczoraj przez Parlament Europejski i Radę. Po wejściu w życie nowe...

Unijna platforma energetyczna: Komisja po raz pierwszy zaprasza firmy do wspólnych zakupów gazu
Unijna platforma energetyczna: Komisja po raz pierwszy zaprasza firmy do wspólnych zakupów gazu

Komisja rozpoczynęła pierwszy w swoim rodzaju proces rejestracji zapotrzebowania na zakup gazu przez europejskie firmy za pośrednictwem mechanizmu AggregateEU w ramach przygotowania do wspólnych zakup...

Komisja aktualizuje normy handlowe dotyczące produktów rolno-spożywczych, aby lepiej zaspokajać potrzeby konsumentów i zapewnić zrównoważony rozwój
Komisja aktualizuje normy handlowe dotyczące produktów rolno-spożywczych, aby lepiej zaspokajać potrzeby konsumentów i zapewnić zrównoważony rozwój

Komisja zaproponowała przegląd obowiązujących norm handlowych mających zastosowanie do szeregu produktów rolno-spożywczych, takich jak owoce i warzywa, soki owocowe i dżemy, miód, drób lub jaja. Propo...

Zapraszamy na Dzień Europy w Oleśnicy!
Zapraszamy na Dzień Europy w Oleśnicy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Europy w Oleśnicy, które w tym roku wyjątkowo będziemy obchodzić w sobotę, 13 maja 2023 r. W programie: GRA MIEJSKA "ODKRYJ EUROPĘ W OLEŚNICY" Czy Uni...