Emisji w transporcie morskim: nowe ambicje klimatyczne IMO na lata 2030, 2040 i 2050 i wzywa do uruchomienia transformacji
Emisji w transporcie morskim: nowe ambicje klimatyczne IMO na lata 2030, 2040 i 2050 i wzywa do uruchomienia transformacji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) porozumienie w sprawie przeglądu jej strategii z 2018 r. dotyczącej ograniczenia emisji gazów ciepl...

Pomoc państwa: Komisja przedłuża możliwość przyznawania pomocy operacyjnej niektórym regionalnym portom lotniczym
Pomoc państwa: Komisja przedłuża możliwość przyznawania pomocy operacyjnej niektórym regionalnym portom lotniczym

Komisja Europejska przedłużyła do 4 kwietnia 2027 r. możliwość przyznawania pomocy operacyjnej niektórym regionalnym portom lotniczym na podstawie opublikowanych w 2014 r. wytycznych dotyczących pomoc...

Erasmus+: Nowe środki finansowe dla sojuszy europejskich szkół wyższych sprzyjają współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego
Erasmus+: Nowe środki finansowe dla sojuszy europejskich szkół wyższych sprzyjają współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Komisja ogłosiła dziś wyniki zaproszenia do składania wniosków z 2023 r. dotyczącego inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” w ramach programu Erasmus+, która zapewnia wsparcie sojuszom instytucji szkol...

Ukraina: dzisiaj swoją działalność rozpoczyna międzynarodowe centrum powołane celem ścigania rosyjskiej zbrodni agresji przeciwko Ukrainie
Ukraina: dzisiaj swoją działalność rozpoczyna międzynarodowe centrum powołane celem ścigania rosyjskiej zbrodni agresji przeciwko Ukrainie

W dniu dzisiejszym swoją działalność w Hadze rozpoczęło Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA), funkcjonujące w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymia...

Unijny portfel tożsamości cyfrowej - wstępne porozumienie polityczne
Unijny portfel tożsamości cyfrowej - wstępne porozumienie polityczne

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie polityczne Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie kluczowych elementów wniosku dotyczącego europejskich ram prawnych tożsamości cyfrowej. Ce...

Misja UE „Odbudowa naszych oceanów i wód”: 106 mln EUR na 18 nowych projektów na rzecz ochrony, zachowania, usuwania zanieczyszczeń i innowacji
Misja UE „Odbudowa naszych oceanów i wód”: 106 mln EUR na 18 nowych projektów na rzecz ochrony, zachowania, usuwania zanieczyszczeń i innowacji

Komisja ogłosiła dziś 18 nowych projektów, które otrzymają ponad 106 mln euro na wsparcie misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód”. W projektach uczestniczy ponad 370 beneficjentów z 36 krajów, w tym...

Unijna polityka spójności: otwarcie jednego z najdłuższych podwodnych tuneli w Europie
Unijna polityka spójności: otwarcie jednego z najdłuższych podwodnych tuneli w Europie

Dzisiaj w Polsce oficjalnie otwarto najdłuższy finansowany przez UE tunel podwodny w Europie. Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju. Będzie to szybkie połączenie ko...

UE inwestuje 6,2 mld euro w zrównoważoną, bezpieczną i wydajną infrastrukturę transportową, m.in. w Polsce
UE inwestuje 6,2 mld euro w zrównoważoną, bezpieczną i wydajną infrastrukturę transportową, m.in. w Polsce

Komisja wybrała 107 projektów w zakresie infrastruktury transportowej, które otrzymają ponad 6 mld euro dotacji UE z instrumentu „Łącząc Europę”, unijnego instrumentu na rzecz inwestycji strategicznyc...

Gospodarka o obiegu zamkniętym: bardziej trwałe, energooszczędne i łatwiejsze do naprawy telefony i tablety
Gospodarka o obiegu zamkniętym: bardziej trwałe, energooszczędne i łatwiejsze do naprawy telefony i tablety

Komisja przedstawiła propozycję nowych przepisów, które pomogą konsumentom dokonywać świadomych i zrównoważonych wyborów przy zakupie telefonów komórkowych i bezprzewodowych oraz tabletów na podstawie...

Ukraina: Komisja zacieśnia współpracę i zwiększa wsparcie w dziedzinie edukacji i zdrowia
Ukraina: Komisja zacieśnia współpracę i zwiększa wsparcie w dziedzinie edukacji i zdrowia

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia, podpisał 15 czerwca w Kijowie, w imieniu Komisji, dwa porozumienia o współpracy z Ukrainą w kontekście wsp...