Aktualności

Komisja realizuje plany dotyczące europejskiego dyplomu

27 marca 2024 r. Komisja przedstawia trzy inicjatywy mające na celu rozwój współpracy transnarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego, których ostatecznym celem jest stworzenie europejskiego d...

UE i Mołdawia przedłużają umowę o transporcie drogowym do 31 grudnia 2025 r.

UE i Mołdawia postanowiły dziś przedłużyć okres obowiązywania obecnej umowy o transporcie drogowym do 31 grudnia 2025 r. Umowa ma pomóc Mołdawii w dostępie do rynków światowych poprzez ułatwienie tran...

W ramach aktu o usługach cyfrowych Komisja publikuje wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka systemowego związanego z wyborami w internecie

26 marca 2024 r. Komisja opublikowała wytyczne dotyczące zalecanych środków dla bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek internetowych w celu ograniczenia ryzyka systemowego w internecie, ...

Radosnej Wielkanocy!

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy cały zespół EUROPE DIRECT Oleśnica!

Badanie Eurobarometr pokazuje pozytywne postrzeganie sytuacji gospodarczej i jakości życia w regionach UE

Komisja opublikowała dziś wyniki przeprowadzonego na szczeblu regionalnym badania Eurobarometr Flash, które pokazują, że obywatele Unii pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą i jakość życia w swoim ...

Komisja proponuje ukierunkowany przegląd wspólnej polityki rolnej w celu wsparcia unijnych rolników

Wypełniając swoje zobowiązanie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników w UE, Komisja Europejska zaproponowała dziś przegląd niektórych przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu w...

Kontakt