Komisja Europejska dofinansuje transgraniczne projekty dziennikarskie skierowane do młodych Europejczyków


Czwarty rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać produkcję codziennych, dających do myślenia i wiarygodnych treści na temat bieżących wydarzeń z całej Europy, przeznaczonych dla młodych Europejczyków i tworzonych przez nich.

Podobnie jak w latach 2020, 2021 i 2022, niniejsze zaproszenie do składania wniosków wdraża działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego „Europejska sfera publiczna: nowa oferta medialna dla młodych Europejczyków”.

Program, dysponujący całkowitym budżetem w wysokości 9 mln euro, daje możliwość uruchomienia ambitnych projektów transgranicznych organizacjom mediów informacyjnych i organizacjom non-profit (młodzieżowym).

Celem zaproszenia jest zbliżenie Unii do młodych ludzi, zachęcenie ich do stania się aktywnymi obywatelami i połączenia ich ponad granicami. Działania mają zwiększyć dostępność informacji online, w różnych językach, na tematy europejskie, które mają wpływ na młodych ludzi w całej UE, przedstawione w ciekawych i angażujących formatach i uwzględniających różne punkty widzenia.

Projekty powinny angażować młodzież do dyskusji i uczestnictwa w wydarzeniach. Umowy o udzielenie dotacji będą zawierać zapisy gwarantujące, że beneficjenci są niezależni redakcyjnie i działają bez jakiejkolwiek ingerencji politycznej.

Projekty powinny rozpocząć się latem 2024 r., a orientacyjny czas trwania powinien wynosić 14 miesięcy. Komisja przewiduje maksymalnie 4 wnioski, z maksymalną kwotą dotacji w wysokości 3,2 mln EUR. Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, jednak wnioskodawcy mogą zaproponować niższy poziom współfinansowania. Wnioski można składać do 29 stycznia 2024r.

Oczekiwane wyniki

  • Współpraca między co najmniej pięcioma organizacjami z pięciu państw członkowskich UE;
  • Tworzenie codziennych, motywujących do refleksji treści dotyczących spraw bieżących, w drodze innowacyjnych transgranicznych procesów redakcyjnych;
  • Plan działań informacyjnych, pozwalający dotrzeć do jak największej liczby młodych Europejczyków;
  • Dystrybucja za pośrednictwem własnych kanałów, stron internetowych partnerów, blogów lub sieci mediów społecznościowych;
  • Udział w dyskusjach i wydarzeniach dla młodzieży.

Dodatkowe informacje, w tym treść zaproszenia do składania wniosków można znaleźć na stronie

Źródło: Strona internetowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.