Zapraszenie do udziału w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej w szkole - konkurs "ImagineEU"


W imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce serdecznie zapraszamy szkoły średnie do udziału w konkursie „ImagineEU”!

Od 16 października do 13 grudnia 2023 r. zespoły uczniów szkół mogą przesyłać swoje zgłoszenia na konkurs na najlepszy film wideo „ImagineEU”. Konkurs nawiązuje do europejskiej inicjatywy obywatelskiej i stanowi uzupełnienie zestawu materiałów edukacyjnych dla szkół „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”.

Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrodę główną, którą będzie wycieczka grupowa do Brukseli.

W ramach konkursu uczennice i uczniowie (z dwóch najstarszych klas) mogą stworzyć zespoły (maksymalnie siedmioosobowy) i przygotować krótki film wideo, w którym zaprezentują swój pomysł na konkretne usprawnienia w UE.

Celem konkursu „ImagineEU” jest stworzenie uczennicom i uczniom możliwości zabrania głosu w sprawie ich przyszłości, doskonalenia pracy zespołowej i rozwijania umiejętności, dzięki którym mogą stać się aktywnymi obywatelami.

Aby pomóc uczniom w zdobyciu informacji o uczestnictwie w demokracji w UE, można skorzystać z materiałów edukacyjnych pt. „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”. Zakres tych materiałów obejmuje również umiejętności komunikacji i perswazji; zawierają one także wskazówki, jak stworzyć skuteczny film wideo. Narzędzie jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. Wszystkie materiały dostępne są pod następującym linkiem: https://citizens-initiative.europa.eu/eci-school_pl#Konkurs-dla-uczniow-szkol-srednich