Drzewko dla Europy - zaproszenie do udziału w akcji dla szkół i podmiotów edukacyjnych z Dolnego Śląska


Serdecznie zapraszamy szkoły oraz placówki edukacyjne z Dolnego Śląska (z wyłaczeniem m. Wrocławia) do wzięcia udziału w naszej akcji "Drzewko dla Europy".

Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej, która powstała w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, nakłada na UE obowiązek zasadzenia co najmniej 3 miliardów dodatkowych drzew w UE do 2030 r. przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych (3 Billion Trees Pledge). Chcąc przyczynić się do osiągniecia tego celu, mamy do rozdania bezpłatne sadzonki sosny czarnej oraz drzewa tlenowego.

Zaproszenie kierujemy do szkół oraz placówek edukacyjnych z województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem m. Wrocławia), które chcą zasadzić drzewko na swoim terenie. Razem z sadzonką otrzymają oni również tabliczkę informującą o akcji. Wszystkie zasadzone drzewa zostaną zarejestrowanie na platformie 3 Billion Trees Pledge.

Liczba sadzonek jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres edolesnica@cebs.org.pl, tytuł maila: Drzewko dla Europy.