Warszawa gospodarzem debaty obywatelskiej Konferencji w sprawie przyszłości Europy


W dniach 7-9 stycznia 2022r. odbędzie się w Warszawie debata ponad 170 obywatelek i obywateli Unii Europejskiej na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Jest to trzeci panel obywatelski poświęcony tej tematyce w ramach rozpoczętej w 2021 roku Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Konferencja została powołana w 2019 roku przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję Europejską.

Warszawskie spotkanie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki (sesje plenarne w dniach 7 i 9 stycznia 2022r.) oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie (sesje robocze w dniu 7 i 8 stycznia 2022r.). Celem debaty obywatelskiej będzie sformułowanie rekomendacji na zgromadzenie plenarne Konferencji, zaplanowane na wiosnę 2022 roku. W zgromadzeniu plenarnym wezmą udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, parlamentów krajowych oraz obywatele - uczestnicy paneli obywatelskich oraz uczestnicy paneli organizowanych przez państwa członkowskie. Obecni będą także przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zapewnienie możliwie szerokiego udziału mieszkańców Unii Europejskiej w debacie na temat najważniejszych problemów i wyzwań naszego kontynentu. Oprócz udziału w panelach obywatelskich, mieszkańcy UE mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, informowania o lokalnie organizowanych wydarzeniach i wymiany poglądów na wielojęzycznej platformie cyfrowej: https://futureu.europa.eu/?locale=pl

Przedstawicieli mediów zainteresowanych udziałem w konferencji w Warszawie prosimy o zarejestrowanie się pod linkiem: https://register.futureu.events/ereg/newreg.php?eventid=200229899&categoryid=201803654&t=86023439536314fba14ee6bab8bf45e5&language=pol

W sprawie kontaktu z uczestnikami konferencji w Warszawie (w tym uczestnikami z Polski) – zarówno obywatelami, jak i ekspertami, prosimy o kontakt z działem prasowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

Marzenna Guz-Vetter Rzeczniczka prasowa Tel: 514 909 994 marzenna.guz-vetter@ec.europa.eu

** W kwestiach dotyczących obsługi medialnej, prosimy o kontakt z działem prasowym Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie**:

Agnes Wojciechowicz Attachée prasowa Tel: 508 856 907 agnes.wojciechowicz@europarl.europa.eu

Bartosz Ochapski Attachée prasowy Tel: 508 856 913 bartosz.ochapski@europarl.europa.eu

Sesje plenarne (odbywające się w Pałacu Kultury i Nauki) będą transmitowane online:

Sesje robocze podczas obrad konferencji w Natolinie nie będą transmitowane.

Podczas konferencji obowiązują ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego i posiadanie certyfikatu szczepień jest obowiązkowe. Uczestnicy konferencji będą dodatkowo testowani na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Najważniejsze informacje dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy mogą Państwo znaleźć pod następującymi linkami:

Deklaracja na temat powołania Konferencji w sprawie przyszłości Europy: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf

Platforma internetowa dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy: https://futureu.europa.eu/?locale=pl

Informacja na temat prac panelu obywatelskiego dotyczącego zmian klimatu, środowiska i zdrowia: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 5 stycznia 2022 r.