Komisja zapewnia państwom członkowskim dostęp do 665,000 dawek szczepionek przeciwko grypie odzwierzęcej w celu zapobiegania grypie ptaków


Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) w ramach swojego mandatu w zakresie gotowości podpisał dziś w imieniu uczestniczących państw członkowskich umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę do 665,000 dawek szczepionki przed pandemią zaktualizowanej szczepionki przeciwko grypie odzwierzęcej Seqirus, a także opcję dotyczącą kolejnych 40 mln dawek w okresie obowiązywania umowy. Dzięki tej umowie uczestniczące państwa członkowskie będą miały dostęp do medycznych środków przeciwdziałania w celu zapobiegania ptasiej grypie.

Szczepionka jest przeznaczona dla osób najbardziej narażonych na potencjalne przenoszenie grypy ptaków z ptaków lub zwierząt, takich jak pracownicy gospodarstw drobiarskich i lekarze weterynarii. Jego celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się lub potencjalnym ogniskom grypy ptaków w Europie, chroniąc obywateli i źródła utrzymania. Szczepionka jest jedyną zapobiegawczą szczepionką przeciw grypie ptaków, która jest obecnie dozwolona w UE.

W tym dobrowolnym zamówieniu uczestniczy piętnaście państw członkowskich UE i EOG z przedsiębiorstwem Seqirus UK Ltd. Umowa umożliwia każdemu państwu uczestniczącemu uwzględnienie kontekstu zdrowia publicznego i zamawianie szczepionek w zależności od potrzeb krajowych. Umowa będzie obowiązywać maksymalnie 4 lata.

Obecnie na wniosek państwa członkowskiego przygotowywane są przesyłki do Finlandii w celu natychmiastowego szczepienia pracowników zagrożonych narażeniem. Następnie nastąpi wysyłka do innych krajów uczestniczących.

Kontekst ogólny

Seqirus UK Ltd posiada w całej UE zmienione pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tej szczepionki do stosowania u osób dorosłych, które chroni przed grypą wywoływaną przez szczepy H5 wirusa grypy A.

Unijny mechanizm wspólnego udzielania zamówień został określony w unijnej umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień na medyczne środki zapobiegawcze, która została podpisana przez 36 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie UE i EOG. Mechanizm ten umożliwia państwom uczestniczącym wspólne zamawianie medycznych środków przeciwdziałania na zasadzie dobrowolności i elastyczności. Środki te obejmują szczepionki, środki terapeutyczne, wyroby medyczne, które mogą być stosowane jako alternatywa lub jako uzupełnienie zamówień na szczeblu krajowym.

Umowa zapewnia bardziej sprawiedliwy dostęp do konkretnych medycznych środków przeciwdziałania i zwiększa bezpieczeństwo dostaw, a także bardziej zrównoważone ceny dla krajów uczestniczących. Umowa przyczynia się również do gotowości na szczeblu UE na kryzysy lub pandemie w dziedzinie zdrowia publicznego.

Szczegółowe informacje

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego. Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

Źródło: Kominukat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 11 czerwca 2024 r.