UE wygrywa z USA sprawę o zgodność z zasadami WTO w ramach sporu dotyczącego dojrzałych oliwek


Światowa Organizacja Handlu (WTO) potwierdziła dziś, że UE słusznie zaskarżyła USA w związku z niestosowaniem się tego państwa do orzeczenia w sprawie dojrzałych oliwek pochodzących z Hiszpanii. Dzisiejsze sprawozdanie zespołu orzekającego WTO ponownie stanowi wyraźny i pełny sukces dla UE. W sprawozdaniu potwierdzono, że USA nie wdrożyły zaleceń pierwotnego zespołu orzekającego, zgodnie z którym amerykański przepis – stanowiący podstawę nałożenia ceł wyrównawczych na dojrzałe hiszpańskie oliwki – jest niezgodny z zasadami WTO.

W 2017 r., przed nałożeniem tych ceł, Hiszpania była największym eksporterem dojrzałych oliwek do USA. Wartość produktów wynosiła 67 mln dolarów, czyli 76 proc. całego amerykańskiego importu dojrzałych oliwek. W 2022 r. hiszpański eksport do USA był wart tylko 20 mln dolarów, co stanowiło zaledwie 26 proc. importu do USA.

W związku z wynikami sprawozdania obie strony mogą teraz zwrócić się o przyjęcie go przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO podczas najbliższego posiedzenia, które odbędzie się co najmniej 20 dni po opublikowaniu sprawozdania dotyczącego zgodności. Jeżeli sprawozdanie zespołu orzekającego zostanie przyjęte, stanie się ono wiążące dla UE i USA, a Stany Zjednoczone będą musiały podjąć natychmiastowe działania w celu wykonania orzeczenia i zniesienia ceł.

Kontekst

1 sierpnia 2018 r. Departament Handlu USA nałożył cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz dojrzałych hiszpańskich oliwek w wysokości od 30 do 44 proc. łącznie, w zależności od przedsiębiorstwa. UE uznała środki przyjęte przez USA za nieuzasadnione i zaskarżyła je na forum WTO.

19 listopada 2021 r. zespół orzekający WTO wydał orzeczenie na korzyść UE, w którym stwierdził, że cła wyrównawcze stosowane przez USA naruszają zasady WTO.

14 lipca 2023 r. UE powiadomiła USA i WTO o swoim wniosku o powołanie zespołu orzekającego, który miałby orzec w sprawie środków podjętych przez Departament Handlu USA w celu realizacji jednego z trzech wniosków pierwotnego panelu orzekającego, a mianowicie dotyczącego niezgodności z zasadami WTO amerykańskiego przepisu zakładającego przenoszenie korzyści z producentów na przetwórców produktów rolnych (sekcja 771B amerykańskiej ustawy o taryfie celnej z 1930 r.).

Opublikowane dziś sprawozdanie zespołu orzekającego WTO potwierdza słuszność stanowiska UE. Zespół orzekający zasadniczo potwierdził analizę przedstawioną w pierwotnym sprawozdaniu. Stwierdził on, że przedmiotowy amerykański przepis (sekcja 771B amerykańskiej ustawy o taryfie celnej z 1930 r.) pozostaje niezgodny z zasadami WTO, ponieważ zakłada automatyczne i pełne przeniesienie subsydiów z producenta na przetwórcę produktów rolnych (tzw. korzyść przeniesiona). Zespół orzekł ponadto, że ta niezgodność oznacza, iż stosowanie tego amerykańskiego przepisu przez Departament Handlu USA również narusza te same zasady WTO.

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 21 lutego 2024 r.